Acreditació Centre Educatiu i Escola Bressol lliure de gluten

Acreditació per a Escoles bressols i Centres educatius lliures de gluten

El projecte Acreditació per a Escoles Bressols i Centres Educatius d'Andorra neix amb l’objectiu d'acreditar aquells centres que tenen cuina pròpia i poden preparar pats pels infants celíacs amb garanties i seguretat.

Permet millorar la seva qualitat de vida, aconseguint normalitzar i integració a l'aula a l'hora de menjar amb els altres companys.

L’Associació de Celíacs d’Andorra atorga l’acreditació en aquells centres educatius i escoles bressol que disposen d'una fomració específica facilitada per l'ACEA i Celíacs de Catalunya, segueixen un protocol a l'hora d'emmagatzemar, comprar i manipular els aliments abans d'arribar a taula dels infants celíacs.

Aquesta acreditació genera confiança i tranquil·litat als pares, mares i responsables de l'infant celíac i dona una avantatge competitiva al centre educatiu a l'hora de decidir on apuntar l'infant.